سروو درایو لکسیوم - LEXIUM 62 اشنایدر

سروو درایو سری Lexium 62 اشنایدر-Schneider با طراحی نوآورانه و انعطاف پذیر بالا باعث شده اند که در یک سیستم چند محوره که در آن سرو درایوهای تک و دو محوره به یک منبع تغذیه مشترک متصل می شوند، هزینه ها و فضای مورد نیاز در سیستم هایی با بیش از چهار محور سروو کاهش یاید. سروو درایوهای سری Lexium 62 اشنایدر-Schneider قابلیت اتصال به سروو موتورهای مدل SH3 ،MH3 و SHS را دارند. از مهم ترین ویژگی های سیستم درایو چند محوره Lexium 62 اشنایدر-Schneider می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 • نیاز به فضای کم در تابلو کنترل 
 • حداقل زمان مورد نیاز مونتاژ و نصب 
 • دارای حلقه های کنترلی که باعث کاهش خطای کانتورینگ می شود
 • دارای فانکشن های ایمنی به صورت Embeded در برخی از مدل ها 

نحوه نام گذاری سروو درایو Lexium 62 اشنایدر_Schneider مطابق شکل زیر است:

Lexium 62

مدل مختلف سروو درایوهای Lexium 62 اشنایدر-Schneider:

از منظر یک دیدگاه کلی می توان سروو درایوهای Lexium 62 را به دو دسته بدون توابع ایمنی Embeded و با توابع ایمنی Embeded، تقسیم بندی کرد. سروو درایوهای که دارای توابع ایمنی Embeded نیستند به چند دسته
Single Drive ،Double Drive و Single Axis Servo Drive تقسیم بندی کرد. سروو درایوهای که دارای توابع ایمنی Embeded هستند به دو دسته Single Drive و Double Drive تقسیم می شوند. سروو درایوهای که فاقد توابع ایمنی به صورت Embeded هستند، دارای فانکشن ایمنی STO (Safe torque off) هستند. فانکشن هایی سروو درایوهای دارای فانکشن های ایمنی عبارتند از:

 • STO: safe torque off
 • SS1: safe stop 1 
 • SS2: safe stop 2 
 • SOS: safe operation stop
 • SMS: safe maximum speed
 • SLS: safe limited speed
 • SDI: safe direction indication

مدل های سروو درایو Lexium 62 Single Drive اشنایدر-Schneider:

سروو درایو LXM62DU60C21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 2A، توان 0.95KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe، ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD15C21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 5A، توان 2.4KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe، ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD27C21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 9A، توان 4.3KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe، ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD45C21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 20A، توان 9.6KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe، بستر ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DC13C21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 50A، توان 24.7KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe، بستر ارتباط SERCOS III

 

مدل های سروو درایو Lexium 62 Double Drive اشنایدر-Schneider:

سروو درایو LXM62DU60D21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 2A، توان 0.95KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe و دارای بستر ارتباطی SERCOS III

سروو درایو LXM62DD15D21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 5A، توان 2.4KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe و دارای بستر ارتباطی SERCOS III

سروو درایو LXM62DD27D21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 9A، توان 4.3KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe و دارای بستر ارتباطی SERCOS III

 

مدل های سروو درایو Lexium 62 Aingle Axix Drive Advanced اشنایدر-Schneider:

سروو درایو LXM62DD27G21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 9A در فرکانس 4KHz، توان 4.3KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DC13G21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 50A در فرکانس 4KHz، توان 24.7KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD45G21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 20A در فرکانس 4KHz، توان 9.6KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD15G21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 5A در فرکانس 4KHz، توان 2.4KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DU60G21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 2A در فرکانس 4KHz، توان 0.95KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DC13G21000: تغذیه 24 ولت DC، جریان خروجی 50A در فرکانس 4KHz، توان 24.7KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

 

مدل های سروو درایوهای Lexium 62 Embeded Safety از نوع Single Drive اشنایدر-Schneider:

سروو درایو LXM62DU60E21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 2A در فرکانس 4KHz، توان 0.95KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD15E21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 5A در فرکانس 4KHz، توان 2.4KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD27E21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 9A در فرکانس 4KHz، توان 4.3KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD45E21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 20A در فرکانس 4KHz، توان 9.6KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DC13E21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 50A در فرکانس 4KHz، توان 24.7KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

 

مدل های سروو درایوهای Lexium 62 Embeded Safety از نوع Double Drive اشنایدر-Schneider:

سروو درایو LXM62DU60F21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 2A در فرکانس 4KHz، توان 0.95KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD15F21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 5A در فرکانس 4KHz، توان 2.4KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

سروو درایو LXM62DD27F21000: تغذیه 24 ولت، جریان خروجی 9A در فرکانس 4KHz، توان 4.3KW، دارای 2 ورودی و 2 خروجی دیجیتال 24 ولت و 2 ورودی touch probe و ارتباط SERCOS III

 

مجموعه نوآوران با کادری مجرب و تجربیات فراوان در اجرای پروژه های صنعتی، تامین و فروش، راه اندازی و تعمیر محصولات شرکت اشنایدر آماده ارائه­ ی خدمات، مشاوره و آموزش به شما عزیزان است. برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.