سروو درایو لکسیوم - LEXIUM 05 اشنایدر

سروو درایوهای سری Lexium 05 اشنایدر-Schneider در ترکیب با  سروو موتورهای BRH و BSH الزامات سرعت بالا، دقت در سرعت و عملکرد دینامیکی مطلوب را برآورده می کنند. محدوده توانی که سروو درایوهای سری  Lexium 05 اشنایدر-Schneider پوشش می دهند از 0.4 تا 6 کیلووات در محدوده ولتاژ 115 تا 480 ولت می باشد. سروو درایوهای Lexium 05 با استانداردهای بین المللی EN  50178 و IEC/EN 61800-3 مطابقت دارند. استاندارد EN 50178 استاندارد اروپایی مربوط به ایمنی و قابلیت اطمینان تجهیزات الکترونیکی می باشد. استاندارد IEC/EN 61800-3 مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی-EMC (Electro magnetic Compatibility) می باشد.  

سروو موتورهای BRH دارای گشتاور نامی 0.41 تا 10 نیوتن متر در سرعت 1500 تا 600 دور بر دقیقه هستند. سروو موتورهای BSH دارای گشتاور نامی 0.43 تا 28.2 نیوتن متر هستند.

سروو درایو Lexium 05 به دلیل ادغام تعداد زیادی فانکشن قابلیت استفاده در سطح وسیعی از اپلیکیشن های صنعتی را داراست. فانکشن های موجود را می توان به 2 دسته زیر تقسیم بندی کرد: 

  • فانکشن های تنظیم معمول شامل  Homing، تنظیم دستی جاگ و تنظیم خودکار ترکیب سروو درایو و سروو موتور 
  • مدهای عملکردی شامل کنترل موقعیت، کنترل سرعت و کنترل جریان 

سروو درایو سری Lexium 05 اشنایدر-Schneider می تواند به 2 صورت عملکرد داشته باشد:

  • محلی 
  • با استفاده از باس ارتباطی و شبکه ها 

کابرد سروو درایوهای سری Lexium 05 اشنایدر-Schneider:

سروو درایوهای سری Lexium 05 اشنایدر-Schneider برای سیستم ها و ماشین هایی که نیاز به دقت بالا دارند مورد استقاده قرار می گیرند. Lexium 05 با ترکیب فانکشن های ضروری کنترل حرکت با رابط های کنترل و فرمان، نیازهای شما را برای ساده ترین، مطمئن ترین و مقرون به صرفه ترین ماشین ها و سیستم ها برآورده می کند. 

 

مدل های مختلف سروو درایوهای سری Lexium 05 اشنایدر-Schneider:

سروو درایوهای سری Lexium 05 به چند دسته Lexium 05A/Lexium 05B/ Lexium 05C  تقسیم بندی کرد. سروو درایوهای هر سری در تعداد ورودی و خروجی و پروتکل های ارتباطی شبیه همدیگر هستند. از منظر دیگر می توان سروو درایوهای Lexium 05 را می توان به با توجه به 4 کاراکتر اخر در پارت نامبرشان تقسیم بندی کرد مثلا: 10F1/17F1 و ... که در این صورت سروو درایوهای هر سری در ولتاژ تغذیه و جریان خروجی و توان شبیه همدیگر هستند.  

از منظر اول می توان با توجه شکل زیر قابلیت سروو درایوهای هر سری را با همدیگر مقایسه کرد:

Lexium 05 Servo Drive Schneider

مدل های مختلف سری Lexium 05A اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM05AD17F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 0.65KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال/2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen ،Modbus و CANopen Motionbus

سروو درایو LXM05AD28F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 13A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 0.85KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال/2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen ،Modbus و CANopen Motionbus

سروو درایو LXM05AD10F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen Motionbus و Modbus و CANopen

سروو درایو LXM05AD10M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.75KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و مدباس

 

سروو درایو LXM05AD17M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 1.2KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و مدباس

سروو درایو LXM05AD28M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 13A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 2.5KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و مدباس

سروو درایو LXM05AD10M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.75KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و Modbus

سروو درایو LXM05AD17M3X سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 1.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen Motion و Modbus و CANopen

سروو درایو LXM05AD42M3X سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 15A در 8KHz و 17A در 4KHz، توان نامی 3.2KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و Modbus

سروو درایو LXM05AD14N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 5A در 8KHz و 6A در 4KHz، توان نامی 1.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و Modbus

سروو درایو LXM05AD34N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 11A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 3KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و Modbus

سروو درایو LXM05AD57N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 20A در 8KHz و 25A در 4KHz، توان نامی 6KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق CANopen و CANopen MotionBus و Modbus

 

مدل های مختلف سری Lexium 05B اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM05BD10M3X سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.75KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD17F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 0.65KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD17M3X سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 1.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD28F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 13A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 0.85KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD42M3X سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 15A در 8KHz و 17A در 4KHz، توان نامی 3.2KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD10F1 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 120...110 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD10M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.75KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD17M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 7A در 8KHz و 8A در 4KHz، توان نامی 1.2KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD28M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 13A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 2.5KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD14N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 5A در 8KHz و 6A در 4KHz، توان نامی 1.4KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD34N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 11A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 3KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

سروو درایو LXM05BD57N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 20A در 8KHz و 25A در 4KHz، توان نامی 6KW، دارای 6 ورودی و 2 خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس و پروفی باس DP

 

مدل های مختلف سری Lexium 05B اشنایدر-Schneider: 

سروو درایو LXM05CD28M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 13A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 2.5KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ و ارتباط از طریق مدباس

سروو درایو LXM05CU70M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 2.4A در 8KHz و 3A در 4KHz، توان نامی 0.4KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال/ 1 ورودی آنالوگ و ارتباط از طریق مدباس

سروو درایو LXM05CD10M2 سری Lexium 05 اشنایدر: تک فاز، تغذیه 240...200 ولت، جریان خروجی 3.2A در 8KHz و 4A در 4KHz، توان نامی 0.75KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ و ارتباط از طریق مدباس

سروو درایو LXM05CD14N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 5A در 8KHz و 6A در 4KHz، توان نامی 1.4KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ و ارتباط از طریق مدباس

سروو درایو LXM05CD34N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 11A در 8KHz و 15A در 4KHz، توان نامی 3KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس

سروو درایو LXM05CD57N4 سری Lexium 05 اشنایدر: سه فاز، تغذیه 480...380 ولت، جریان خروجی 20A در 8KHz و 25A در 4KHz، توان نامی 6KW، دارای 6 ورودی و 3 خروجی دیجیتال و 1 ورودی آنالوگ، ارتباط از طریق مدباس

 

 

مجموعه نوآوران با کادری مجرب و تجربیات فراوان در اجرای پروژه های صنعتی، تامین و فروش، راه اندازی و تعمیر محصولات شرکت اشنایدر( اچ ام ای- پی ال سی- سروو درایو-درایو-...) آماده ارائه­ ی خدمات، مشاوره و آموزش به شما عزیزان است. برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.