پاورمتر M7650T0C0B6D7A0A سری ION7650 اشنایدر

۰ نظر

پاورمتر M7650T0C0B6D7A0A سری ION7650 اشنایدر اندازه گیری جریان، ولتاژ، فرکانس، توان ظاهری کل و هر فاز، ضریب قدرت کل و هر فاز، توان اکتیو کل و هر فاز، توان راکتیو کل و هر فاز، تغذیه 300-110 ولت DC و 240-85 ولت AC فرکانس 63-47 هرتز

پاورمتر M7650T0C0B6D7A0A سری ION7650 اشنایدر:

- اندازه گیری جریان، ولتاژ، فرکانس، توان ظاهری کل و هر فاز، ضریب قدرت کل و هر فاز، توان اکتیو کل و هر فاز، توان راکتیو کل و هر فاز

- تغذیه 300-110 ولت DC و 240-85 ولت AC فرکانس 63-47 هرتز 

- پشتیبانی از پروتکل های Telent و DNP3 و ION و مدباس و TCP/IP


افزودن دیدگاه