نحوه کنترل چپ گرد راست گرد یک موتور با استفاده از پی ال سی S7-1200 زیمنس-SIEMENS

در این مقاله می خواهیم به بررسی نحوه کنترل چپگرد یا راستگرد بودن یک موتور با استفاده از پی ال سی S7-1200 زیمنس-Siemens بپردازیم. پیشنهاد می کنیم به منظور یادگیری کامل تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.  نحوه عملکرد مدار مربوطه بدین صورت است که با زدن یک شستی موتور به صورت راست گرد و با زدن شستی دیگر موتور به صورت عکس یا چپگرد بچرخد. همچنین با زدن یک شستی استپ، موتور خاموش شود. برنامه مثال مورد نظر بدین صورت است که باید از دو SR استفاده کنیم خروجی یک SR برای حالت راست گرد بودن و خروجی SR دیگر برای حالت چپ گرد بودن است. به دلیل اینکه موتور نمی تواند همزمان هم به صورت چپ گرد و هم به صورت راست گرد کار کند باید تیغه بسته خروجی های چپ گرد و راست گرد را بر سر راه همدیگر قرار داد. همچنین یک شستی استپ تیغه باز نرم افزاری در پایه Reset هر دو SR قرار می دهیم.

نحوه استفاده از کانتر در پی ال سی S7-1200 زیمنس-Siemens

در این مقاله می خواهیم به بررسی نحوه استفاده از کانتر (شمارنده)-Counter در پی ال سی S7-1200 زیمنس-Siemens در قالب یک مثال بپردازیم. پیشنهاد می کنیم به منظور یادگیری کامل تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.  مثال مورد نظر فرایندی است که در آن تعدای مواد وارد یک کوره پخت می شوند و پس از پخته شدن از کوره خارج می شوند. با توجه به اینکه ظرفیت کوره پخت محدود است، نیاز است که تعداد قطعات وارد شده به کوره کنترل شود. برای شمارش مواد وارد شده به کوره در سخت افزار از یک سنسور مثلا القایی استفاده می شود. خروجی این سنسور به یکی از ورودی های پی ال سی S7-1200 زیمنس-Siemens وصل می شود. حال این ورودی در پایه CTU کانتر استفاده می شود. کانتر استفاده شده در پی ال سی نرم افزاری است و با برنامه قابل تنظیم است. اگر تعداد مواد وارد شده به کوره به یک مشخص قابل تنظیم رسید ابتدا چراغ آلارم روشن شود و پس از رسیدن به حد دوم موتور مربوط به انتقال مواد به کوره خاموش شود و آلارم به حالت چشمک زن در آید. همچنین از یک شستی برای ریست کردن کانتر استفاده می شود.